رزومه اصلی

مرضیه ذوالفقاری نژاد

متولد:

۱۰ - ۱ - ۱۳۶۸

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

زبان فرانسه

ادبی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، کارشناسی معدل , ۱۵

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

زبان فرانسه

مترجمی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۱ تاکنون

موسسه زبان

، منابع انسانی / آموزش

، مدرس

مهر ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۲

معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

، منابع انسانی / آموزش

، مدرس

تیر ۱۳۹۴ تاکنون

موسسه زبان سورنا

، منابع انسانی / آموزش

، مدرس

مهر ۱۳۹۵ تاکنون

دانشگاه پیام نور

، منابع انسانی / آموزش

، مدرس

فعالیت های داوطلبانه

ترجمه متون گوناگون