رزومه اصلی

حمید یزدانی

متولد:

۹ - ۴ - ۱۳۶۱

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸

engineering

electronic ، دانشگاه semnan university ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۹۷

۱۳۹۳ تاکنون

engineering

electronic ، دانشگاه olom tahghighat tehran ، دکتری معدل , ۱۷.۲۵

پیشینه شغلی

آذر ۱۳۸۶ تاکنون

university

، مهندسی برق

، university professor

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۹۱

implementation of routing algorithm in CMOS technology

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Matlab programming

80% Complete

avr programming

80% Complete

PSpice

80% Complete

HSpice

60% Complete

Altium Designer

60% Complete

ADS

60% Complete

C Programming

60% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

افتخارات

rank 10 of doctora exam