رزومه اصلی

طاهره نوحی

متولد:

۸ - ۱۰ - ۱۳۷۱

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

شیمی

محض ، دانشگاه پیام نور ، کارشناسی

خلاصه فعالیت‌ها , کسب رتبه دوم انجمن علمی - فعالیت آموزشی در دهمین جشنواره استانی حرکت ،

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL

100% Complete

دارای گواهینامه روش های استخراج اسانس گیاهان دارویی

100% Complete

توانایی کار با دستگاه های اسپکتروفتومتری/ RAMAN/Ft-Ir

60% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری