آرزو عمویی

متولد:

۱۱ - ۷ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۲

شرکت سایه نما

، سایر

، کارشناس

تیر ۱۳۹۳ تاکنون

توسعه بازار صنایع خلاق برهان

، مسئول دفتر

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

شرایط کاری من

حقوق مورد انتظار:

15000000 ریال