فاطمه کزو

متولد:

۱۵ - ۵ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

عربی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی