حسین وفادار

متولد:

۲۳ - ۱ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵

نرم‌افزار

نرم‌افزار ، دانشگاه شهید شمسی پور و هنرستان دکتر پزشک نیا