کیوان افراز

متولد:

۱ - ۱۰ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

صنایع شیمیایی ، دانشگاه موسسه اموزش عالی خرد بوشه ، کارشناسی معدل , ۱۶.۹