شهرزاد فرخی

متولد:

۱۸ - ۱ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

معماری

دانشگاه پیام نور ، کارشناسی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

معماری

دانشگاه علوم تحقیقات ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۳

گروه مهندسی ابرسازه کرمان

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۹۰

مجتمع مسکونی اداره کار کرمان

طراح

۱۳۸۹

چند پروژه اداری و مسکونی در کرمان

طراح

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

اتوکد

100% Complete

SketchUp

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی