رزومه اصلی

Arezu Mahmudian

متولد:

۲۹ - ۴ - ۱۳۷۲

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

زبان انگلیسی

مترجمی ، دانشگاه پیام نور اصفهان ، کارشناسی معدل , ۱۸.۱۲

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۳ تاکنون

موسسه فرهنگی پیام پرسا

، سایر

، مربی زبان

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

جهانگردی

40% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

100% Complete

فعالیت های داوطلبانه

فعالیت های ورزشی:شنا

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی