رزومه اصلی

وجیهه قاسمی

متولد:

۲۱ - ۷ - ۱۳۷۰

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

مهندسی مکانیک

حرارت و سیالات ، دانشگاه صنعتی سیرجان ، کارشناسی معدل , ۱۳.۰۱

پروژه‌ها

۱۳۹۴

طراحی سیستم های تهویه مطبوع و حرارت مرکزی

۱۳۹۵

طراحی تبرید و سردخانه

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Matlab

60% Complete

Maple

80% Complete

Ansys

40% Complete

ESS

60% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

80% Complete

فعالیت های داوطلبانه

والیبال , موسیقی , پیاده روی

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری