رزومه اصلی

سام اکبریان پورسلماسی

متولد:

۱۰ - ۵ - ۱۳۵۲

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸

حسابداری

مالی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی

فعالیت های داوطلبانه

موسیقی

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مشتری مداری