محمد رضا عزیزی

متولد:

۱۳ - ۶ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه پیام نور مشهد ، کارشناسی

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۹۳ تاکنون

هتل تندیس

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

، کارشناس

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری