فاطمه شرافتی

متولد:

۱ - ۷ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه تربیت مدرس ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

مدیریت

صنعتی ، دانشگاه شیراز ، کارشناسی معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵

راینه داران

، سایر

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : انجام تحقیق بازار

پروژه‌ها

۱۳۹۴

بررسی فناوری اطلاعات در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی

کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Marketing and sales (فروش و بازاریابی)

80% Complete

تحقیقات بازار

80% Complete

تحلیل آماری

60% Complete

آفیس

80% Complete

smaart PLS

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

ترکی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری