رزومه اصلی

مریم فریدیان

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

گرافیک تزیینی و محیطی

دانشگاه جاکع علمی کاربردی ، کارشناسی

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری