احسان سلطانی کاظمی

متولد:

۱ - ۶ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

فناوری اطلاعات

دانشگاه علمی کاربردی واحد شهر ری

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۴ تاکنون

پژوهشکده فاوا

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Network+

100% Complete

CCNA

100% Complete

CCNP

60% Complete

Microsoft Word

60% Complete

Microsoft Power Point

60% Complete

Microsoft Excel

20% Complete

Cisco Packet Tracer

100% Complete

نرم افزار شبیه سازی شبکه های کامپیوتری (GNS 3)

20% Complete

Vmware workstation

100% Complete

VMware ESX

20% Complete

Linux

20% Complete

Windows server 2008 Application

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

توسعه فردی (خود توسعه ای)

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی