رزومه اصلی

فرشاد علوی مقدم

متولد:

۱۳ - ۴ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

عمران

ساختمان بتني ، دانشگاه غیرانتفاعی دارالفنون

۱۳۹۳ تاکنون

عمران

عمران ، دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی ، کارشناسی

پروژه‌ها

۱۳۹۵

پروژه راه استان تبریز

پروژه دانشجویی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

AutoCAD

40% Complete

CorelDRAW

60% Complete

ICDL

80% Complete

حسابداری

80% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

مسئولیت پذیری و پاسخگویی