محمد شهسواری

متولد:

۱ - ۲ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴

مهندسی عمران

دانشگاه دانشگاه صنعتی اصفهان ، کارشناسی

۱۳۹۴ تاکنون

مهندسی عمران

راه و ترابری ، دانشگاه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۲

شرکت نگین آبشار

، مهندسی عمران/ معماری

تیر ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۴

سازان اسپادانا

، مهندسی مکانیک/هوافضا

پروژه‌ها

۱۳۹۳

Design of Water Distribution Network of Tiran, Isfahan, Iran, Course Project, Dr.Safavi

مجری پروژه

۱۳۹۳

Design of 7-story Concrete Building, Isfahan, Iran, Course Project, Dr. Madhkhan

مجری پروژه

۱۳۹۳

Design of 7-story Steel Building, Isfahan, Iran, Course Project, Dr. Momeni Design of

مجری پروژه

۱۳۹۳

Design of suburban road, Bushehr, Iran, Course Project, MSc. Jafari

مجری پروژه

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

SAP 2000

80% Complete

ETABS

80% Complete

AutoCAD

100% Complete

water gems

60% Complete

sever gems

40% Complete

Autodesk AutoCAD Civil 3D

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete