هیوا خاطری

متولد:

۲۴ - ۳ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

حقوق

دانشگاه پیام نور کرمانشاه ، کارشناسی

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۵

شرکت کیسون آریا پارس

، حقوق

، کارشناس

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)