فهیمه بیگ میرزائی

متولد:

۱۶ - ۱۱ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه علمی و صنعتی خراسان رضوی ، کارشناسی معدل , ۱۶.۶۹