رزومه اصلی

Sadegh Torbati

متولد:

۲۹ - ۶ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵

مهندسی صنایع

برنامه ريزي و تحليل سيستم ها ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی

۱۳۹۵ تاکنون

مدیریت بازرگانی

استراتژیک ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۸۵ تا بهمن ۱۳۸۸

بانیان مدیریت رشد . مشاوران سرآمد کسب و کار

، مهندسی صنایع

، کارشناس کیفیت

، کارشناس

بهمن ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۲

مهرپویا تمدن

، مالی و حسابداری

اسفند ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴

شرکت مواد مهندسی مکرر

، مالی و حسابداری

فروردین ۱۳۹۴ تاکنون

گروه صنعتی مکرر

، سایر

، مدیر منابع انسانی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

قانون کار و تامین اجتماعی

100% Complete

مهندسی فروش

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری