رزومه اصلی

محمد کارچانی

متولد:

۳ - ۴ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵

مهندسی شیمی

فرآیند ، دانشگاه تهران جنوب ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۷۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵

ژال تجهیز

، بازاریابی و فروش

، کارشناس فروش- اداری

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : مسئول اداری.کارشناس بازاریابی و فروش.آشنا به انواع تجهیزات آزمایشگاهی و سگو بندی

فروردین ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵

شرکت اکسیرپویان

، بازاریابی و فروش

، اداری

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : مسئول اداری و بایگانی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Marketing and sales (فروش و بازاریابی)

100% Complete

امور اداری

100% Complete

مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)

100% Complete

مدیریت بازاریابی و فروش

100% Complete

Sales Psychology (روانشناسی فروش)

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Office

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Internet

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری