مهدی محمدی

متولد:

۳۰ - ۱۰ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تاکنون

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه فنی شهید رجایی ، کارشناسی معدل , ۱۵

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مدیریت تعارض

مشتری مداری