رزومه اصلی

فاطمه ابراهیمی

متولد:

۷ - ۷ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

مدیریت

منابع انساني ، دانشگاه شهیدبهشتی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷