رزومه اصلی

فاطمه محمد حسینی

متولد:

۱۰ - ۵ - ۱۳۷۴

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تاکنون

مدیریت

دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ، کارشناسی

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۹۵ تاکنون

آیسک

، سایر

، فرستادن افراد برای کارآموزی به خارج از کشور

مرداد ۱۳۹۵ تاکنون

آیسک

، سایر

، کار داوطلبانه

خلاصه فعالیت‌ها : عضو تیم اجرایی pich bootcamp دانشگاه امیرکبیر هماهنگی با دانشگاه و کمپانی ها

آبان ۱۳۹۵ تاکنون

موسسه مشاوره هیوا

، مسئول دفتر

، مسئول شیف

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : ثبت ساعات ورود و خروج ایجاد نظم و هماهنگی در سازمان تنظیم حقوق پرداختی ماهانه آموزش به نیروهای تازه وارد مصاحبه با افرادی که میخواهند استخدام شوند

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی