رزومه اصلی

الناز روهنده

متولد:

۳ - ۵ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

برق

كنترل ، دانشگاه آزاد تهران جنوب ، کارشناسی

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۶

شرکت به پارس افرند ساویس

، مالی و حسابداری

، مسول دفتر مالی کمک حسابدار

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Excel

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی