متولد:

۷ - ۹ - ۱۳۸۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۷۵ تا فروردین ۱۳۹۰

، مالی و حسابداری

، مدیر ارشد

پروژه‌ها

۱۳۹۵

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

100% Complete

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete