مجید رحیمی

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

حسابرسی

حسابداری ، دانشگاه حکیمان بجنورد ، کارشناسی ارشد

نقاط قوت رفتاری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مختصری از من

شخصی هستم که دارایی روحیه همکاری تیمی بالا ، دارای انگیزه و مسئولیت پذیر و پایبند به اصول کاری و شرعی می باشم.