رزومه اصلی

مریم کامیار

متولد:

۹ - ۴ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

آموزش زبان انگلیسی

آموزش ، دانشگاه آزاد ارومیه ، کارشناسی ارشد

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷

زبان و ادبیات انگلیسی

ادبيات ، دانشگاه پیام نور ارومیه ، کارشناسی

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۸۳ تا خرداد ۱۳۸۶

مدرسه غیرانتفاعی سینا نوآور(آقای خدیوی)

، منابع انسانی / آموزش

، معلم زبان انگلیسی

خلاصه فعالیت‌ها : تشويق از طرف مدير مدرسه بابت داشتن ابتكار و خلاقيت در تدريس و فعال و شاد بودن

تیر ۱۳۸۴ تا تیر ۱۳۸۵

موسسه زبان شهر لهجه ها(آقای میرزامحمدی)

، سایر

، مربی زبان

مهر ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۸

اداره شورای حل اختلاف(آقای بقایی و امامی)

، مسئول دفتر/ امور اداری

، مسئول دفتر شعبه حقوقی(دبیرخانه)

خلاصه فعالیت‌ها : مسئول دفتر نمونه و دريافت تشويق

مهر ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴

مدرسه غیرانتفاعی سینا نوآور(خ دانشکده)

، منابع انسانی / آموزش

، معلم زبان انگلیسی برای تمامی پایه ها

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری