عماد رنجبرشهرکی

متولد:

۲ - ۳ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مدیریت جهانگردی

دانشگاه بم ، کارشناسی معدل , ۱۵.۳۵

۱۳۹۵ تاکنون

مدیریت منابع انسانی

بهره وری و عملکرد ، دانشگاه خوارزمی ، کارشناسی ارشد

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

مشتاق به توسعه گردشگری و تحلیل و تطبیق و استفاده از مدیریت منابع انسانی در راستای گردشگری