رزومه اصلی

ابوالفضل فرجی منفرد

متولد:

۱۴ - ۵ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸

جغرافیا

مخاطرات ژئومورفولوژی ، دانشگاه تبریز ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

دی ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵

شرکت زمین ترسیم خاورمیانه

، سایر

، مآمور ممیزی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مطالعات میان رشته ای

80% Complete

ArcGIS

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

تاثیر گذاری / مذاکره

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی