رزومه اصلی

امیرسعید بابایی

متولد:

۳۰ - ۳ - ۱۳۷۷

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

مهندسی عمران

عمران (مقطع كارشناسي) ، دانشگاه صنعتی شریف ، کارشناسی

فعالیت های داوطلبانه

رشته ورزشي فوتسال را به طور حرفه اي دنبال ميكنم

نقاط قوت رفتاری

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی