رزومه اصلی

مریم ثقفی

متولد:

۲۶ - ۱۱ - ۱۳۶۰

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴

اقتصاد

نظری ، دانشگاه دانشگاه تهران ، کارشناسی معدل , ۱۴.۵

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

مهندسی صنایع

تحلیل سیستم های اقتصادی و اجتماعی ، دانشگاه علوم تحقیقات تهران-دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۵

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۸۴ تا اردیبهشت ۱۳۸۶

لیزینگ پارسیان

، سایر

، کارشناس لیزینگ مسکن

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : بررسی شرایط مشتریان و متقاضیان - تشکیل پرونده- اعتبار سنجی مالی متقاضیان

فروردین ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۲

سامانده سازان بدیع

، سایر

، کارشناس پروژه

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : تدوین برنامه استراتژی شرکت نیرو محرکه طراحی فرآیندهای کاری شرکت نیرو محرکه تدوین برنامه استراتژی شرکت کشت و صنعت کارون طراحی فرآیندهای کاری شرکت کشت و صنعت کارون تدوین شرح مشاغل شرکت طیف سایپا

آذر ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۰

شرکت صنعتی شهاب خودرو

، مهندسی صنایع

، کارشناس برنامه ریزی و استراتژی

، کارشناس

دی ۱۳۹۲ تاکنون

شرکت سیماران

، مهندسی صنایع

، کارشناس سیستم ها و روش ها

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : کارشناس آموزش-نیاز سنجی و اثربخشی آموزش پرسنل تهیه شرح وظایف و بازبینی آنها ارزیابی عملکرد پرسنل

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

طراحی فرآیندهای کاری , استراتژی

80% Complete

نیاز سنجی آموزشی

100% Complete

کنترل پروژه

60% Complete

تحلیل آماری

80% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Microsoft Access

60% Complete

Microsoft Visio

100% Complete

Microsoft Project

60% Complete

SPSS

80% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

80% Complete

فرانسوی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی