رزومه اصلی

ندا گیله خانی

متولد:

۱۷ - ۳ - ۱۳۷۲

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

عمران

نقشه برداری ، دانشگاه دارالفنون

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

عمران

عمران ، دانشگاه آل طه ، کارشناسی

پروژه‌ها

۱۳۹۴

پروژه بتن وفولاد

کاردان پروژه

اندازگیری مقاومت یک ساختمان۵ طبقه در تهران

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ETABS

40% Complete

Matlab

40% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Microsoft Outlook

40% Complete

Internet

100% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

فعالیت های داوطلبانه

والیبال شنا موسیقی پاپ مطالعه کتاب

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی