رزومه اصلی

آنوشا سعیدان

متولد:

۲۹ - ۴ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱

دامپزشکی

دانشگاه تبریز ، دکتری معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

دی ۱۳۹۱ تاکنون

Baxter International cooperation

، برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار

، Business Analyst

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

MBA

100% Complete

Microsoft Office

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری