رزومه اصلی

فاطمه دریاباری

متولد:

۱ - ۱۰ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تاکنون

IT

علوم کامپیوتر ، دانشگاه شمال ، کارشناسی معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت اوا نگار اطلس تجارت

، مسئول دفتر

، Call center - office manager - CRM

پروژه‌ها

۱۳۹۳

طراحی وب سایت

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی