مهدی خالقی رحیمیان

متولد:

۲۲ - ۱۲ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵

معماری

معماری ، دانشگاه دانشکده شهید محمد منتظری مشهد 86-89 / دانشکده غیر انتفاعی خاوران مشهد 89-92 / دانشگاه آزاد مشهد 92-95 ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶