امین جعفرپور

متولد:

۲۸ - ۵ - ۱۳۵۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸

کارشناس حسابداری

حسابداری صنعتی ، دانشگاه آزاد تبریز ، کارشناسی معدل , ۱۳.۰۵

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳

سازمان حسابرسی

، مالی و حسابداری

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

مدرسان شریف- 15 ماه

، مالی و حسابداری

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

فروشنده - 14 ماه

، سایر

، کارشناس

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete