سجاد رجبی

متولد:

۲ - ۵ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

ریاضی محض

محض ، دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

فراورده های چوبی کاظمی

، مالی و حسابداری

پروژه‌ها

۱۳۹۶

صنعت سنگ تراش

کارمند اداری

٤سال

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی