رزومه اصلی

ریحانه اسدی

متولد:

۱۳ - ۱ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مهندسی شهرسازی

دانشگاه دانشگاه تهران ، کارشناسی معدل , ۱۷.۶

۱۳۹۴ تاکنون

مهندسی شهرسازی

برنامه ریزی منطقه ای ، دانشگاه دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۵

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

SketchUp

100% Complete

ArcGIS

100% Complete

Photoshop

100% Complete

illustrator

100% Complete

AutoCAD

80% Complete

Adobe InDesign

100% Complete

مهارت های جست و جو (Search)

100% Complete

Matlab

60% Complete

SPSS

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی