رزومه اصلی

مهدی ایرانشاهی

متولد:

۲ - ۳ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷

صنایع شیمیایی

صنایع شیمیایی ، دانشگاه فنی اصفهان معدل , ۱۴

خلاصه فعالیت‌ها , کسب لوح تقدیر معدل رتبه دوم آموزشکده.

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۸۹

شرکت درنا

، بازاریابی و فروش

، بازاریاب

اردیبهشت ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۰

مجموعه گلرنگ پخش ، شرکت گلپخش اول

، بازاریابی و فروش

، بازاریاب

، کارشناس

آبان ۱۳۹۰ تاکنون

شرکت BAT PARS

، بازاریابی و فروش

، کارشناس بازاربینی

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

زبان انگلیسی

60% Complete

علوم کامپیوتر‌

60% Complete

تکنیک های بازاریابی زبان بدن و فن

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

علایق و فعالیت‌ها

مسافرت، مطالعه، والیبال،

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

توسعه دیگران (منتورینگ)

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض