افسانه حیدری

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳

مهندسی معماری

انرژي ، دانشگاه پردیس کیش دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۳

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهندسی معماری

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

علایق و فعالیت‌ها

عكاسي/ نقاشي/موسيقي

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خود مدیریتی

رهبری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی