رزومه اصلی

Jalal Khodabande

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مهندسی نرم افزار

هوش مصنوعی ، دانشگاه قزوین ، کارشناسی معدل , ۱۶

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Java

100% Complete

Microsoft SQL Server

100% Complete

Oracle BI

20% Complete

برنامه نویسی NET.

100% Complete

ASP.NET

100% Complete

web appication and web architecture

100% Complete

Java .net apache camel

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی