رزومه اصلی

ندا حبیبی

متولد:

۲ - ۱۱ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

هوشبری

دانشگاه علوم پزشکی اراک ، کارشناسی معدل , ۱۶.۲۹

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴

بیمارستان والفجر تفرش

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، کارشناس هوشبری

، کارشناس