نگین بهرامی

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵

روانشناسی بالینی

باليني ، دانشگاه خوارزمی تهران ، کارشناسی معدل , ۱۸.۵

خلاصه فعالیت‌ها , موضوع پایان نامه:رضایت شغلی و امنیت شغلی در پرستاران

۱۳۹۶ تاکنون

روانشناسی

شخصیت ، دانشگاه تهران مرکز ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۶

شهرکتاب مرکزی

، سایر

اردیبهشت ۱۳۹۶ تا مهر ۱۳۹۶

شرکت توسعه سامانه تسکا

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

تیر ۱۳۹۶ تا مهر ۱۳۹۶

شرکت توسعه سامانه تسکا

، بازاریابی و فروش

بهمن ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۱

موسسه ایرانمهر

، منابع انسانی و آموزش

فروردین ۱۳۹۶ تاکنون

کلینیک روانشناسی

، سایر

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : مشاوره روانشناسی در حوزه ی کودک و تربیت فرزند

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

زبان انگلیسی و ترکی استانبولی

100% Complete

Microsoft Office

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

ترکی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری