علی عصمتی

متولد:

۵ - ۷ - ۱۳۵۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

مشمول

علایق و فعالیت‌ها

ورزشی : کشتی و بسکتبال و والیبال فرهنگی : توسعه فردی

نقاط قوت رفتاری

شبکه سازی / شریک شدن

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری