شادی ابراهیمی آذر

متولد:

۱۰ - ۴ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تاکنون

الهیات و معارف اسلامی

فقه و مبانی حقوق ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۳۴

خلاصه فعالیت‌ها , مقالات پژوهشی و رساله

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

الهیات و معارف اسلامی

80% Complete

مهارت های هفت گانه ICDL

60% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

عربی

80% Complete

علایق و فعالیت‌ها

فرهنگی و اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

افتخارات

دانشجوی برگزیده و ممتاز بسیجی در همایش ممتازین و مخترعان بسیجی دانشجوی فعال فرهنگی دانشگاه