رزومه اصلی

نیما مرادی

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۵۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی معدل , ۱۴

۱۳۹۳ تاکنون

مدیریت

اجرایی ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۸۴ تاکنون

شرکتهای زیر مجموعه صنایع پتروشیمی

، مالی و حسابداری

، اداری و مالی و ایمنی

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

زبان انگلیسی

80% Complete

ICDL

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری