سید حمیدرضا سیدگوشه

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تاکنون

مهندسی برق

قدرت ، دانشگاه پیام نور تهران شمال ، کارشناسی معدل , ۱۵.۳

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴

املاک بزرگ دلتا

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

علوم کامپیوتر‌

20% Complete

فوتوشاپ

20% Complete

کورل

20% Complete

اتوکد

20% Complete

اتوکد الکتریکال

20% Complete

آفیس

20% Complete

ICDL1,2

20% Complete