ارزو حمزه

متولد:

۶ - ۶ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

حقوق

خصوصی ، دانشگاه ازاد اسلامی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۳۵

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Power Point

60% Complete

Windows

100% Complete

Internet

100% Complete

Photoshop

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

فرانسوی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی