مریم امانی

متولد:

۲ - ۲ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

مهندس نرم افزار

نرم افزار ، دانشگاه دانشگاه آزاد ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۲ تا شهریور ۱۳۸۳

شرکت کهشکان ایرانیان

، مسئول دفتر

خرداد ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۸۷

ایرانیان بیشرو

، سایر

فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۲

باویر برشیا

، مسئول دفتر

آبان ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۵

تارادیس

، بازاریابی و فروش

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

دوره مهارت فروش

80% Complete

Microsoft Office

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری